Home
Overview
Technical Help

Home > Select a Unit

Sura ya kwanza - Kukutana
Meeting One Another
Sura ya pili - Kujua Nambari
Knowing Numbers
Sura ya tatu - Familia
Family
Sura ya nne - Wakati
Time
Sura ya tano - Kununua na Kuuza
Buying and Selling
Sura ya sita - Elimu
Education

Sura ya saba - Elimu II
Education II
Sura ya nane - Jografia
Geography
Sura ya tisa - Usafiri
Travel
Sura ya kumi -
Kujistarehesha (Relaxation)
Sura ya kumi na moja - Shughuli Mbalimbali
Different Activities
Sura ya kumi na mbili - Afya
HealthSura ya kumi na tatu
Desturi za Arusi
Sura ya kumi na nne
Mapishi
Sura ya kumi na tano
Siasa
Sura ya kumi na sita
Dini
Sura ya kumi na saba
Utalii
Sura ya kumi na nane
Biashara


 

© African Studies Institute, University of Georgia.